Τι είναι η Αρτηριακή Υπέρταση;

  

 

Αρτηριακή Υπέρταση ονομάζεται η νόσος στην οποία η πίεση του αίματος στις αρτηρίες του σώματός μας είναι σταθερά μεγαλύτερη από τις επιθυμητές τιμές.

 

 

Που οφείλεται η Αρτηριακή Υπέρταση;

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις Υπέρτασης δεν βρίσκεται συγκεκριμένο αίτιο που την προκαλεί. Τότε η κατάσταση ονομάζεται “Ιδιοπαθής ή Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση” και αντιπροσωπεύει το 95% των περιπτώσεων!


Σε μόλις 5% των περιπτώσεων Υπέρτασης ανακαλύπτουμε το αίτιο που την προκαλεί (συνήθως είναι κάποιο ορμονικό πρόβλημα) και τότε η κατάσταση ονομάζεται “Δευτεροπαθής Αρτηριακή Υπέρταση”.

 

  

Τι είναι η Συστολική και τι η Διαστολική πίεση;

  

Η Αρτηριακή Πίεση περιγράφεται με δύο τιμές:

 

  • Συστολική Πίεση (αναφέρεται και ως “μεγάλη πίεση”): Είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα Αρτηρία των αρτηριών οφειλόμενη στην σύσπαση της καρδιάς.
     
  • Διαστολική Πίεση (αναφέρεται και ως “μικρή πίεση”): Είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών όσο η καρδιά είναι σε ηρεμία (ανάμεσα σε δύο συσπάσεις).


Οι πιέσεις μετρώνται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mmHg) ή σε εκατοστά της στήλης υδραργύρου (cmHg) όπως συνηθίζεται στον ελληνικό χώρο.

 

 

 

Αν κάποια από τις δύο τιμές βρίσκεται πάνω από τα επιθυμητά όρια, τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως Υπέρταση, ανεξάρτητα από το αν η άλλη τιμή είναι φυσιολογική.


Συνήθως μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην Συστολική (‘’μεγάλη’’) πίεση, η οποία αυξάνει με την ηλικία, ενώ αντίθετα οι τιμές της Διαστολικής(‘’μικρής’’) πίεσης είναι χαμηλές στα μεγαλύτερα άτομα.