Παρακολούθηση της Αρτηριακής Υπέρτασης

   

 

Η επιτυχημένη ρύθμιση της Αρτηριακής Υπέρτασης προϋποθέτει:


1. Καθορισμό ατομικών στόχων αρτηριακής πίεσης και τακτικό αυτοέλεγχο (συχνές μετρήσεις).


2. Συμμόρφωση στις οδηγίες σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής, τήρηση του διαιτολογίου και σωστή εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.


3. Τακτική εξέταση από τον ιατρό σου.

 

  

Ποιοι είναι οι στόχοι στη ρύθμιση της Αρτηριακής Υπέρτασης;

 

Η ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης θεωρείται εξαιρετική όταν:


√ 1. Η αρτηριακή σου πίεση είναι μέσα σε αποδεκτά όρια (βλέπε στον παρακάτω πίνακα)

 

√ 2. Δεν εμφανίζεις πολύ χαμηλές τιμές αρτηριακής πίεσης (υπόταση), ούτε μεγάλες διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα. 

 

√ 3. Δεν εκδηλώνεις επιπλοκές της Αρτηριακής Υπέρτασης.

 

√ 4. Το βάρος σου διατηρείται σε κανονικά επίπεδα.

 

√ 5. Δεν εκδηλώνεις ανεπιθύμητες δράσεις των φαρμάκων.

 

 

Ποιες είναι οι επιθυμητές τιμές της Αρτηριακής Πίεσης;

 

 

Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε καθιστή θέση, μετά από τουλάχιστον 5 λεπτά ανάπαυσης. Καλό είναι να μην έχει προηγηθεί καφές ή τσιγάρο. Σε περίπτωση εκνευρισμού, έντασης ή μεγάλης σωματικής προσπάθειας η αρτηριακή πίεση πρέπει να μετράται μόλις αποκατασταθεί σχετική ηρεμία.


Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται διαρκώς μέσα στην ημέρα και επηρεάζεται από το είδος και την ένταση της δραστηριότητάς μας αλλά και από το ημερήσιο πρόγραμμα φαρμάκων. Για αυτούς τους λόγους, οι μετρήσεις είναι χρήσιμο να γίνονται συχνά και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Μπορείς να συζητήσεις με τον γιατρό σου για την απαιτούμενη συχνότητα και τις ώρες των μετρήσεων για τη δική σου περίπτωση. Να θυμάσαι πάντα να καταγράφεις τις μετρήσεις σου και να τις έχεις μαζί σου σε κάθε σου επίσκεψη στον γιατρό σου.