Αντιμετώπιση επιπλοκών Αρτηριακής Πίεσης

  

 

Η αρρύθμιστη Αρτηριακή Υπέρταση έχει ως αποτέλεσμα μετά από χρόνια την πρόκληση βλαβών στο τοίχωμα των μικρών και μεγάλων αγγείων όλου του σώματος. Έτσι, αν η αρτηριακή πίεση παραμένει συνεχώς σε υψηλά επίπεδα μπορούν να εμφανισθούν ζημιές σε διάφορα όργανα, όπως στην καρδιά, στους νεφρούς, στα μάτια και στον εγκέφαλο.

 

 

Μπορώ να αποφύγω τις μακροχρόνιες επιπλοκές της Αρτηριακής Υπέρτασης;

 

Η καλή ρύθμιση της Αρτηριακής Υπέρτασης ουσιαστικά περιορίζει στο ελάχιστο τις μακροχρόνιες επιπλοκές που οφείλονται στις υψηλές πιέσεις. Πέρα όμως από την ρύθμιση της Αρτηριακή υπέρτασης θα πρέπει:


1. Να αντιμετωπίσεις παράλληλα όλες τις συνυπάρχουσες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα τοιχώματα των αγγείων σου:

 

 

 

2. Να κάνεις σε τακτική βάση τους προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπισθούν έγκαιρα σε αρχικό στάδιο και έτσι να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι πιθανές βλάβες στα ευαίσθητα όργανα του σώματός σου. Το συνιστώμενο πρόγραμμα τακτικού προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνει:

 

 

Οι παραπάνω προληπτικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν και με μεγαλύτερη συχνότητα αν κριθεί σκόπιμο από τον γιατρό σου.